Технологични услуги

Дирекция "Технологични услуги" обединява експертизата на компанията в областта на системната интеграция с цел да се отговори адекватно на нуждите на клиентите и утвърди позицията на СТЕМО като системен интегратор №1 в България.

Дирекцията предоставя широк спектър от високотехнологични услуги, свързани с консултации, подготовка, реализация и управление на ИТ проекти, обучение и сертификация на специалисти.

 

Основни направления на специализация на дирекцията:

 • Сървърни и сторидж решения;
 • Критични бизнес приложения;
 • Облачни решения;
 • Комуникационни решения;
 • Microsoft интеграция;
 • Обучение и сертификация на специалисти.

 

 

Технологични услуги

 

Сървърни и сторидж решения. Критични бизнес приложения. Облачни решения. 

СТЕМО е платинен партньор на HPE за бизнес критични приложения и корпоративен партньор на Fujitsu и NetApp. Нашите специалисти притежават задълбочени познания и богат практически опит в проектирането, внедряването и поддръжката на центрове за данни, сървърни и сторидж системи от среден и висок клас, в т.ч.:

 

 • Сървърни системи за бизнес критични приложения;
 • SAN инфраструктури;
 • Системи за съхранение на данни и архивиране;
 • Инсталация и конфигуриране;
 • Поддръжка на потребителите и системите;
 • Управление на проекти.

 

Партньорствата на СТЕМО с VMware, Citrix, Veeam, Barracuda Networks и др. позволява да се проектират, внедряват, защитават и поддържат виртуализирани сървърни системи - важен елемент в проектите за консолидация и интеграция на информационни инфраструктури. Виртуализацията осигурява абстрактен слой, който разделя физическия хардуер от операционната система, за да предостави по-висока степен на гъвкавост и ефективност при използване на ИТ ресурсите. Тези решения са основата при изграждане на хибридни и частни облаци. 

 

Решения за виртуализация:

 • Virtual Server Infrastructure - решения за изграждане на виртуална сървърна инфраструктура;
 • Virtual Desktop Infrastructure - решения за изграждане на виртуална десктоп инфраструктура;
 • Virtual Application и User Infrastructure - решения за изграждане на сигурна работна среда.

 

Комуникационни решения

СТЕМО е златен сертифициран партньор и сервизен партньор на Cisco Systems със специализации в областта на унифицираните комуникации, сигурността и безжичните мрежи. Разполагаме с екип от висококвалифицирани инженери и експерти в рутирането, комутацията, IP телефонията, мрежовата сигурност и безжичните мрежи, които могат да предложат поддръжка и услуги във всички фази от пълния цикъл на всяко комуникационно решение - подготовка, планиране, проектиране, внедряване, опериране и оптимизиране.

Комбинирайки своята експертиза в областта на Cisco, с портфолиото от собствени услуги с добавена стойност, СТЕМО уникално се позиционира като надежден технологичен консултант и е в състояние да предоставя сложни и цялостни решения, от които се нуждае бизнесът на клиентите.

 

Основни дейности:

 • Проучване и анализ на нуждите на клиентите и съществуващата комуникационна и ИТ инфраструктура;
 • Проектиране, планиране и изграждане на комуникационни системи;
 • Високотехнологични и надеждни решения, съобразени с бизнес-процесите, мащабите и спецификата в дейността на корпоративни и СМБ клиенти;
 • Разработка, инсталиране, конфигуриране и интегриране на комуникационни и информационни системи;
 • Консултантски услуги, свързани с оптимизация на комуникационната инфраструктура и мрежовите услуги на клиентите.

 

Microsoft интеграция

СТЕМО отделя специално внимание и притежава най-високо ниво на експертиза в областта на решенията, базирани на продуктите на Microsoft. Ние сме Microsoft Gold Certified Partner и доставчик на лицензи за корпоративни организации, като притежава широк обхват от компетенции за системна интеграция на платформи и инфраструктурни решения на Microsoft.

В СТЕМО работят 40 сертифицирани от Microsoft професионалисти (MCP), които са покрили различни квалификационни изпити и приложни тестове, за да отговорят на стриктните сертификационни изисквания и да осигурят на клиентите на компанията най-добрата в своя клас експертиза в сферата на Microsoft решенията. Microsoft компетенциите, които сме постигнали са доказателство за задълбочено и цялостно познаване на спецификата на бизнес нуждите и решенията в съответните области и демонстрират най-високо на професионализъм.

Microsoft компетенции на СТЕМО:

Gold Datacenter:

 • System Center
 • Azure
 • Windows Server

Gold Devices and Deployment

 • Desktop Optimization Pack
 • Intune
 • Office
 • Office 365
 • System Center
 • Windows, Windows Phone

Gold Volume Licensing

 • предоставяне на лицензионни решения, съгласно програмите за обемно лицензиране на Microsoft
 • доставка на лицензи по програмите за обемно лицензиране на Microsoft

Gold Data Platform

 • SQL Server

Gold Identity and Access

 • Forefront Identity Manager
 • Office 365
 • Azure
 • Windows Server

Gold OEM

 • Office
 • Windows
 • Windows Server
 • Windows Server Essentials

Silver Hosting

 • Exchange Server
 • Skype for Business Server
 • SharePoint Server
 • SQL Server
 • System Center
 • Windows
 • Windows Server

Silver Learning

 • организиране и провеждане на Microsoft курсове
 • сертификация
 • подготовка на индивидуални програми

Silver Messaging

 • Exchange Server
 • Exchange Online

Silver Midmarket Solution Provider

 • Azure
 • Office 365
 • Windows Server

Системните инженери и експерти на СТЕМО притежават богат опит при реализацията на Microsoft проекти, включващи:

 • Одит - преглед на инфраструктурата на клиента, изготвяне на доклади за състоянието на системите с препоръки за отстраняване на проблеми и оптимизиране на инфраструктурата, съгласно правилата на MSF (Microsoft Solutions Framework) и MOF (Microsoft Operations Framework). Специално внимание се отделя на сигурността.
 • Проектиране и внедряване - изготвяне и реализация на проекти, свързани с внедряване на Microsoft продукти и системи в големи организации в съответствие с правилата на Microsoft и най-добрите практики и модели в ИТ индустрията.
 • Миграция - проекти за мигриране на съществуващи Microsoft платформи към по-нови версии или за подобряване на функционалността на вече работещи системи.
 • Поддръжка - СТЕМО е партньор за висококачествени услуги за поддръжка и предоставя на своите клиенти най-високо ниво на съпорт, гарантирано от възможността за директно съдействие от Microsoft при проблеми с голяма степен на сложност или критичност.

Microsoft специализациите на СТЕМО гарантират максимална бързина, надеждност и ефективност при решаване на възникнали проблеми, по-ниски общи разходи на притежание, най-високо ниво на поддръжка, директна връзка с Microsoft за минимизиране на финансови загуби, причинени от софтуерни проблеми, помощ при проектиране на нови и разширение на съществуващи информационни системи, демонстрации на Microsoft продукти и др.

 

Център за обучение и сертификация

Фирменият център за обучение и сертификация функционира в рамките на дирекция „Бизнес решения”. СТЕМО е сертифициран партньор на Microsoft за обучение (Microsoft Certified Partner for Learning Solutions) и осигурява образователни курсове в съответствие с официалните програми MOC (Microsoft Official Curriculum), както и допълнително ускорено техническо обучение и сертификация в областта на информационните технологии.

Специализираните курсове и семинари, които предлагаме, позволяват на корпоративни организации и ИТ професионалисти да повишат своите знания, квалификация и ефективност, за да постигнат максимална възвръщаемост на инвестициите в информационни технологии.

Извън стандартните курсове на Microsoft, учебният център извършва обучение по специализирани индивидуални програми, съобразени с конкретните нужди.

Нашите инструктори осигуряват качествено интензивно обучение в реална информационна среда по програми, които улесняват разбирането и усвояването на теорията и гарантират успешна сертификация и реализация.

Инструкторите на СТЕМО са:

 • Сертифицирани от Microsoft MCT (Microsoft Certified Trainers) и притежават най-високите в индустрията нива на техническа специализация;
 • Професионалисти с дългогодишен опит в областта на ИТ консултациите;
 • Експерти, които ще ви въведат с лекота в сложната материя на съвременните информационни технологии.

СТЕМО е оторизиран тестващ център на PearsonVue - световен лидер в разработката и доставката на сертификационни изпити за голяма част от водещите международни ИТ компании. След преминаване на обучение в учебния център на курсистите се предоставя възможност да защитят получените теоретични и практически знания в тестовия център на СТЕМО. При успешно покриване на тестовете се получават валидни международни сертификати, издадени от съответния вендор.

 

По-важни проекти, в които участва Дирекция "Технологични услуги".

 

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!