Поддръжка

Съвременните организации се нуждаят от сигурни и надеждни услуги за поддръжка и сервиз, които да позволяват бърза и гъвкава трансформация на бизнеса. Новата бизнес среда изисква нови сервизни услуги. СТЕМО предлага завършено портфолио от услуги за поддръжка, на които вашия бизнес може да разчита.

 

Гаранционна поддръжка

СТЕМО извършва гаранционна поддръжка на най-големите производители в областта на информационните технологии. Централният ремонтен сервиз е с капацитет 5 000 ремонта месечно, автоматизиран ремонтен процес и разполага с десет собствени сервизни бази на територията на България. Предлагаме възможност за отдалечена диагностика, посещение на място при клиент, изпращане на продукта с куриер или посещение в сервиз. Осигуряваме прозрачност на ремонтния процес, чрез различни начини за уведомяване на клиентите - с SMS, имейл или чрез обаждане в Контактния ни център. Покриваме територията на България. Извършваме сервизни услуги и на територията на някои съседни страни - Румъния, Гърция, Македония и Сърбия.

 

Извънгаранционна поддръжка

Високите стандарти на работа, които прилагаме в гаранционните ремонти, пренасяме в извънгаранционните ни услуги. Сервизът на СТЕМО предлага платени ремонтни услуги за всички марки, за които има оторизации от производителите.

 

Управление на жизнения цикъл на продуктите

Това е възможност за организациите да се освободят от несвойствените за тях дейности, свързани с поддръжката и експлоатацията на ИТ инфраструктура, и им позволява да се фокусират върху основната си дейност. При този тип поддръжка се сключва SLA договор с точно определен обхват и параметри за наличност на услугите 8х5 (8 часа х 5 дни), 24х7 (24 часа х 7 дни) или др., дефинира се време за реакция и отстраняване на проблем. Това коопериране е съвкупност от управляеми услуги, които са разработени съгласно най-добрите световни практики и ITIL и са сертифицирани съгласно ISO 20 000.

 

Допълнителна гаранция

Услуга, която удължава периода на гаранционно сервизно обслужване или разширява нивото на сервизни услуги, които клиентите получават със стандартната гаранция. Тя влиза в сила след изтичане на срока на основната гаранция. През периода на допълнителна гаранция при отстраняване на повреди се спазва определението на производителя за гаранционен (фабричен) дефект. Ремонтите се извършват с оригинални резервни части от квалифицирани специалисти в сервиза на СТЕМО. Допълнителната гаранция повишава ефективността на инвестициите на клиентите, направени в ИТ инфраструктура. 

 

Изграждане на ИТ инфраструктура

Специализирани услуги, включващи комплексни инфраструктурни решения, които отговарят на най-високите световни стандарти за качество и надеждност.

 

Разширяване и модернизиране на информационни системи

Услуги за интегриране, осигуряване на хардуерна или софтуерна съвместимост, повишаване ефективността и бързодействието, внедряване на нови средства и методи за комуникация. Професионални консултации Консултации, предоставени от сервиза на СТЕМО, свързани с ефективно използване на компютърна техника и софтуер, избор на компютърни продукти, разширяване и обновяване на информационни системи, архивиране и защита на информацията, решаване на технически проблеми и др.

 

Доставка и инсталация

Доставка на място, инсталация и въвеждащо обучение за работа със закупената техника и софтуер и др.

СТЕМО притежава богат и разностранен опит в сервизното обслужване на компютърна техника и информационни системи на най-големите български корпоративни организации, малки и средни предприятия и частни лица. Всеки ден нашите специалисти решават разнообразни проблеми и спестяват време и средства на клиентите ни.

 

Свържете се с нас за бързо и надеждно решение на вашите ИТ проблеми.

 

 

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!