Специалист по внедряване и поддръжка на софтуерни системи

Референтен номер SSIM11

Отговорности:

 • Въвеждане в експлоатация на нови програмни продукти, техни модули или актуализация на съществуващи;
 • Провеждане на обучения на потребителите за работа с програмните продукти;
 • Създаване и актуализиране на документация и ръководства за потребителя;
 • Контактуване с потребителите при възникнали проблеми при работа на софтуерните продукти;
 • Събиране на информация за изискванията на клиента, бизнес и системен анализ;
 • Участие в контрола на качеството (тестване) на разработваните програмни продукти;
 • Участие в приемните тестове с клиента на разработваните програмни продукти;

 

 Изисквания:

 • Познания в областта на технологията на софтуерната разработка и базите данни;
 • Познаване на процесите, свързани с поддръжка, тестване, обучение на потребителите и документация на софтуерни продукти;
 • Добри аналитични умения за разбиране на изискванията на потребителите и приложната област на разработваните програмни продукти;
 • Добри комуникационни умения и способност за представяне на информация пред аудитория;
 • Познания по SQL и бази данни;
 • Отлични познания и опит с MS Office (Excel, Word, PowerPoint);

 

Предимства:

 • Опит при внедряване или поддръжка на бизнес информационни системи (напр. ERP системи, ТРЗ или финансово-счетоводни софтуерни продукти);
 • Предишен опит с Atlassian Jira или подобен софтуер за управление на задачи;
 • Предишен опит като специалист по внедряване и поддръжка на софтуер или специалист по осигуряване на качеството (тестер);
 • Познаване на методите за осигуряване на качеството (тестване) при разработка на софтуер.
 • Образование в областта на информационните технологии или сходна област, вкл. студент;
 • Работен английски език.

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ЕООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ЕООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ЕООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!