ТЪРГОВЕЦ КОРПОРАТИВНИ ПРОДАЖБИ ЗА ВАРНА

Референтен номер AM121

Подходящия кандидат за позицията притежава добри умения за продажби, комуникация и развитие на бизнеса, заедно с доказан опит в продажбите на ИТ.

В тази роля, Вие имате възможност за:

• Успешна кариера, свързана с развиване и стимулиране на рентабилен дългосрочен растеж на продажбите в публичния сектор в България;

• Осъществяване на печеливши продажби и удовлетвореност на клиентите, продажба на ИТ решения, системи и услуги при балансиране на бизнес целите.

Вие сте отговорни за:

• Развитие и водене на успешни дългосрочни отношения на подходящи организационни нива и функции, за постигнене максимално изпълнение на краткосрочните и дългосрочните бизнес цели.

• Развитие на отношенията между висшите и изпълнителните нива на управление при клиентите.

• Развитие на разбирането на нуждите на клиентите (бизнес модел / приложения), за да се максимизират бизнес възможностите.

• Генериране на прогнози за продажбите в поверените акаунти /клиенти/. Разработване, внедряване и управление на плана на клиентите, включително предложение за конкретна стойност. Преговори и изготвяне на договори с поверените акаунти /клиенти/ в съответствие с целите и ценова политика.

• Систематично анализиране на спечелени и изгубени сделки, удовлетвореност и очаквания на клиентите, конкуренция и тенденции на пазара.

Изисквания за позицията:

• Позходящо университетско образование;

• Професионални умения в продажбите или управлението на клиенти в публичния сектор;

• Проактивност, отлични умения за работа в екип и водене на преговори, мотивиция за развиване на печеливши бизнес партньорства;

• Иновативност и творчество при решаване на проблеми;

• Добра организираност и аналитично мислене;

• Опит в работата със смесен функционален екип;

• Способност за ефективно сътрудничество в променящата се среда;

• Владеене на английски език, говоримо и писмено;

• Шофьорска книжка.

Ние ви предлагаме

Ако искате да сте част от екипа на водещ системен интегратор, ще имате възможност за успешна кариера. Успехът в тази пазарна роля в сложна среда ще даде переспектива за вашето кариерно развитие. Също така вярваме, че ще бъдем по-успешни като компания, когато вие сте на наша страна.

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ЕООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ЕООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ЕООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!